Sposób montażu łańcuchów przeciwśnieżnych

   Nałożyć łańcuch zaczynając od góry koła.
   Zamek powinien się znajdować się po prawej dolnej stronie koła.
   Należy zwrócić szczególna uwagę na równe rozłożenie łańcucha na szerokości koła, tak aby nie dotykał on krawędzi felgi.
   Korzystając, po rozłożeniu z dołączonego do kompletu drutu montażowego (B), który zakładamy na wewnętrzną lewą końcówkę łańcucha (A), ściągamy łańcuch do połowy koła. Czynność to służy ułatwieniu zapięcia łańcucha za pomocą znajdującego się tam haczyka oraz zapobiega zabrudzeniu ubrania przy montażu
   Napinamy łańcuch na koło i zapinamy go zamkiem mimośrodowym przy pomocy klucza.
Widok koła z prawidłowo zapiętym łańcuchem. Upewnij się czy łańcuch rozłożony jest równi na kole.
   Zwraca się uwagę na konieczność sprawdzenia napięcia łańcuchów na poszczególnych elementach po 100 metrach jazdy i likwidacji ewentualnych luzów

Montaż odbywa się bez ściągania kół
Czas zakładania do 30 sekund na jedno koło